Login

Maak het terug goed

De nieuwe online tool ‘Sorrybox 2.0’ helpt kinderen en jongeren om het terug goed te maken. Bijvoorbeeld met een gepersonaliseerde Sorrybrief, strip, rap of interactief filmpje. Ook leerkrachten, begeleiders en ouders vinden er methodieken om meer herstelgericht te werken in plaats van de traditionele beloning en straf. De Sorrybox 2.0. zet je in bij de jeugdbeweging, hulpverlening, op school en in het gezin. Dit initiatief van MPC Terbank kwam er met de steun van ICOBA en SAM, steunpunt voor Mens en Samenleving. Het Departement Welzijn Volksgezondheid en Gezin steunde dit project in het kader van een projectoproep rond ‘Incentives onlinehulp voor welzijn en gezondheid’.

Lees hier het persbericht