Login

Nieuws van en voor SOM leden

Oproep indienen projecten eerstelijnspsychologische functie voor ouderen (SOMetimes 2019/01)

De Vlaamse overheid lanceert een oproep voor projecten voor de organisatie van een eerstelijnspsychologische functie (ELPF) voor ouderen binnen de eerstelijnszone.

De eerstelijnspsycholoog heeft als kernopdracht het verstrekken van laagdrempelige, kortdurende en vlot toegankelijke zorg. Om dit te realiseren is het belangrijk dat de eerstelijnspsycholoog daarnaast;

• een samenwerking uitbouwt met de partners binnen de eerstelijnszone en minimale afspraken maakt over instroom, doorverwijzing, supervisie, crisissituaties;

• een nauwe samenwerking met zorgverleners verzekert en een lokaal netwerk van actoren binnen en buiten de zorgsector uitbouwt;

• de partners binnen en buiten de zorgsector ondersteunt om psychologische problemen te leren herkennen en gepast te interveniëren.

De aanvraag wordt ingediend vanuit een organisatie die deel uitmaakt van een eerstelijnszone en die als projecthouder zal fungeren. Vanuit elke eerstelijnszone kan er maximum één kandidatuur worden ingediend.

De functie wordt uitgeoefend in bestaande locaties binnen de eerstelijnszorg zoals wijkgezondheidscentra, CAW, sociale huizen, lokale dienstencentra, huisartsenpraktijken, ontmoetingscentra of infrastructuur van erkende woonzorgvoorzieningen …

Kandidaturen kunnen ingediend worden tot en met 11 februari 2019. Startdatum voor het project is 1 maart 2019 met een duurtijd van drie jaar.

Klik hier om de oproep te bekijken.

VIVEL gelanceerd (SOMetimes 2019/01)

Het Vlaams Instituut voor de Eerste Lijn, kortweg VIVEL, hield op 14 januari zijn installatievergadering. Het Instituut is nu dus vanuit een papieren bestaan in decreten en besluiten opgestaan en bestaat nu "in het echt". Het VIVEL zal alle kennis en expertise samenbrengen op vlak van welzijn, gezondheidspromotie, preventie, curatie, rehabilitatie en palliatie met een focus op de eerste lijn. Zijn activiteiten?

1. ontsluiten en samenbrengen van informatie en data en die ter beschikking stellen aan alle actoren in de eerste lijn;
2. ontwikkelen van empirisch onderbouwde strategieën, methodieken en implementatietools voor de ondersteuning van de organisatie van de eerstelijnszorg;
3. adviseren, coachen, vormen en sensibiliseren van de zorgaanbieders van de eerste lijn;
4. stimuleren van innovatie in de eerste lijn;
5. bijdragen tot en opvolgen van toegankelijkheid en kwaliteit van de eerstelijnszorg in het Vlaamse Gewest en het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad;
6. adviseren van de Vlaamse Gemeenschap en de Vlaamse Gemeenschapschapscommissie in Brussel.

Gerrit Rauws, directeur bij de Koning Boudewijnstichting, heeft de voorzittershamer van het  VIVEL opgenomen: “De betrokkenheid van alle actoren van de eerste lijn bij VIVEL is uniek. Ze toont aan dat er een grote wil bestaat om de samenwerking verder te intensiveren. Daardoor moeten mensen met een zorgvraag en mantelzorgers de best mogelijke hulp kunnen krijgen. We willen hiermee verder bouwen aan een persoonsgerichte zorg voor iedere Vlaming en, in het bijzonder, de meest kwetsbare”.

Prikkeldag Kinderopvang 12 maart 2019

De editie Burendag Kinderopvang  2018 tijdens de Week van de Zorg was een succesvolle en mooie actie rond positieve beeldvorming, rond sterktes, deskundigheid, sociale functie,… Zeker voor herhaling vatbaar!   
Op dinsdag 12 maart 2019, tijdens de Week van de Zorg waar het brein centraal staat, is het PRIKKELDAG Kinderopvang, waar we bijzondere aandacht willen geven aan de manier waarop de ontwikkeling van kinderen wordt gestimuleerd en geprikkeld in de kinderopvang. De kinderjaren zijn immers van cruciaal belang voor de ontwikkeling van het brein en de kinderopvang speelt hierin een cruciale rol. Het is een unieke kans om je pedagogische aanpak rond ontwikkeling en stimulering in de verf te zetten en te tonen hoe waardevol de kinderopvang is voor de ontwikkeling van kinderen.
Noteer deze PRIKKELDAG op 12 maart 2019  alvast al zeker in je agenda en hou verdere communicatie hierover in de gaten. 

De Week van de Zorg editie 2019 vind plaats van 11 tot 17 maart, met als afsluiter "De dag van de Zorg" op 17 maart 2019 

De Megafoon: de waarde-volle Oikondeprijs voor een meer zorgzame samenleving

Voor de derde keer al organiseert Oikonde Leuven De Megafoon, en wil met die prijs projecten bekronen en belonen die -  al dan niet geïntegreerd in een bestaande organisatie - op bijzondere wijze bijdragen tot een meer zorgzame samenleving.

Ontdek hier de winnaar van de editie 2018 en krijg het warm.

Meer in het bijzonder wordt een initiatief erkend dat:

 1. (mede) gedragen wordt door vrijwilligers.
 2. kwetsbare mensen een volwaardige plaats wil geven in de samenleving.
 3. al een relevante bijdrage heeft geleverd én nog plannen heeft om haar werking verder uit te bouwen.
 4. welzijn opvat als het creëren van meer solidariteit en verbondenheid in de samenleving, en zo een substantiële aanvulling vormt op een welzijnswerk dat vandaag sterk gestuurd wordt door marktprincipes en door een overdreven efficiëntielogica. In die zin is het haast onwillekeurig ook een initiatief dat maatschappijkritisch durft denken én handelen, en waar werken aan welzijn geen patent is van professionelen, maar essentieel gezien wordt als een opdracht voor iedereen in de gemeenschap.
 5. anderen kan inspireren om bij te dragen tot een meer solidaire en zorgzame samenleving.
 6. niet hoeft gebonden te zijn aan provinciale of landsgrenzen.  Initiatieven kunnen reeds langer bestaan of vrij recent zijn.
 7. ermee akkoord gaat dat hun project media-aandacht krijgt.

Wat houdt de onderscheiding in?

De prijs voor de laureaat bestaat uit drie luiken: 

 • een geldbedrag van 15.000€ 
 • een klein kunstwerk
 • extra media-aandacht

Daarnaast kunnen ook vier andere genomineerden elk aanspraak maken op een bedrag van 2.500€, een klein kunstwerk en extra media-aandacht.

Hoe zich kandidaat stellen?

Het kandidaatsdossier en verdere toelichting over De Megafoon is te vinden op www.oikondeleuven.be

Kandidaturen worden verwacht ten laatste op 28 januari 2019.  De uitreiking zal gebeuren op 25 april 2019.

Infomoment "Les volgen in Cvo Kisp met een verstandelijke beperking"
13 december 2018

Vanaf 2019 kan je ook met een verstandelijke beperking een opleiding volgen bij Cvo Kisp (opleidingen Informatica, koken en verzorging). Deze lessen zijn inclusief: cursisten met en zonder beperking volgen samen les. Konekt is partner en gaf het traject mee vorm. 

Op donderdag 13 december 2018 is er een infomoment over de opleiding die plaatsvindt bij Cvo Kisp in Gent. Iedereen is welkom, samen met een begeleider of iemand uit je netwerk. We vertellen over deze opleiding en hoe we jou daarin begeleiden en ondersteunen. 
Meer weten? Neem zeker een kijkje op de website en / of stuur een mailtje naar info@konekt.be. Inschrijven voor de infosessie kan via deze link . 

Konekt vzw, Lijnmolenstraat 153, 9040 Gent (Sint-Amandsberg). Http://www.konekt.be  

BOEKVOORSTELLING vzw De Touter

Superdiversiteit is een maatschappelijke realiteit. Om daarop een gepast hulpaanbod te realiseren maakten we met De Touter de voorbije 20 jaar een omslag in onze werking.

In ons boek Kleurrijke maatzorg schrijven we onze ervaringen, verhalen en inzichten neer.

Wat wij al doende geleerd hebben, delen we graag met anderen ...

Op vrijdag 23 november 2018 stellen we ons werkboek voor.

Graag verwelkomen we jullie. Interessante sprekers, een hapje, een drankje en een streepje muziek zullen onze namiddag vullen.

De boekvoorstelling is doorlopend van 13 uur tot 17 uur.

Om 13:30 uur en om 15:30 uur is er een korte presentatie en een reflectie van externe deskundigen.

Dit alles vindt plaats bij onze collega’s van Terra, Auwersstraat 49 te Berchem.

Graag uw aanwezigheid bevestigen op kleurrijkemaatzorg@detouter.be

Vriendelijke groet

Luc D'Affnay, algemeen directeur

18 jaar wachten op zorg is absurd

Hoe kunnen we met iedereen samen persoonsvolgende financiering laten slagen? Op 13 november houdt SOM een campagnedag voor een betere toekomst voor persoonsvolgende financiering. We publiceerden in juni een opiniestuk ( Persoonsvolgende financiering: meer budget, minder regels - Opinie - Sociaal.Net) om de knelpunten te duiden. Vandaag publiceert sociaal.net het artikel ‘Achttien jaar wachten op zorg is absurd’. In aanloop naar onze campagnedag duidt dit artikel de gevolgen voor gebruikers en sociale ondernemers van de lange wachttijden voor zorg en ondersteuning. We lezen graag jullie reacties op de inhoud van het artikel op de website van sociaal.net.

Voor de goede lezer: reserveer 13 november voor onze campagnedag!! SAVE THE DATE

Nieuwe website en gratis telefoonnummer 0800 13 500 voor centra algemeen welzijnswerk (CAW)

Op 24 mei 2018 lanceerden de elf CAW's samen een vernieuwde website en het gratis telefoonnummer 0800 13 500. De website www.caw.be vervangt de 11 regionale CAW- en JAC-sites. Het gratis nummer 0800 13 500 vervangt het nummer 078 150 300, waarvoor de beller wel nog de kosten van een lokaal gesprek moest betalen. Burgers kunnen op het gratis nummer terecht met al hun vragen en problemen over welzijn.

De CAW’s zijn laagdrempelig en toegankelijk voor alle burgers, zeker voor de meest kwetsbare personen. Om die toegankelijkheid te verhogen hebben de CAW’s vanaf 24 mei één gezamenlijke website en een volledig gratis telefoonnummer voor de burgers. We stappen af van aparte sites voor de regionale CAW’s en ook van de betalende regionale telefoonnummers en kiezen daarmee resoluut voor eenvoud. Zo verlagen we de drempel om contact op te nemen met het CAW.

Bij het CAW kan je terecht met elke vraag over welzijn: een moeilijke relatie, persoonlijke, financiële, administratieve, juridische of materiële problemen, problemen in gezin, familie of buurt, … Het CAW biedt ook hulp aan slachtoffers van geweld en misbruik, slachtoffers en betrokkenen van verkeersongevallen en misdrijven en aan gedetineerden en hun naasten. Wil je een beeld krijgen van wat de CAW’s het voorbij jaar realiseerden dan kan je hier CAW in beeld lezen.

Een kind sluit je niet op

De Belgische federale regering is een nieuw gesloten centrum aan het bouwen om gezinnen met minderjarige kinderen op te sluiten. Het Platform Kinderen op de vlucht en UNICEF België werken samen om de rechten van kinderen in België te beschermen en willen alles doen om dit te voorkomen. Het kan immers niet dat kinderen in ons land opgesloten worden, enkel en alleen omwille van hun migratiestatus of die van hun ouders of voogd. Kinderen moeten worden behandeld als kinderen, vrij zijn, verzorgd en beschermd worden, en van dezelfde rechten kunnen genieten.

Ze hebben de campagne “Een kind sluit je niet op. Punt.” Gelanceerd  om te protesteren tegen dit project en te tonen dat de Belgische samenleving tegen detentie van kinderen is. Om die reden hebben zij een oproep geschreven voor de regering, waar ze hen vragen om deze plannen te staken en géén kinderen op te sluiten omwille van hun migratiestatus of die van hun ouders. Detentie heeft zeer negatieve gevolgen voor de gezondheid en de ontwikkeling van kinderen en schendt hun rechten. Het is de bedoeling honderden en honderden ondertekeningen te verzamelen voor deze oproep, en misschien zelfs duizend.

Als uw organisatie ook vindt dat kinderen nooit vastgehouden mogen worden voor migratieredenen, teken dan onze oproep dan ten laatste op maandag 28 mei en steun zo hun campagne. Stuur gewoon een mail naar rk@sdj.be. Je vindt ook alle informatie over de campagne op hun website.

SOM heeft de oproep tegen het gesloten centrum reeds ondertekend. We zijn het immers helemaal eens:  Een kind sluit je niet op. Punt. 

Uitnodiging opening nieuwbouw nieuwe leefgroep Dennenhof

Begeleidingscentrum Dennenhof is een voorziening erkend door VAPH (Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap). Normaal begaafde kinderen en jongeren van 5 – 21 jaar met autisme en/of een gedragsstoornis leren er omgaan met hun handicap en leren zich integreren in onze maatschappij. Om dit verder kracht bij te zetten hebben we een nieuwbouw gerealiseerd die onze visie verder vorm geeft.

Onze nieuwe leefgroep te Schilde is de eerste gemengde pubergroep binnen Begeleidingscentrum Dennenhof en in die zin heel vernieuwend te noemen voor onze werking alsook binnen het bredere hulpverleningslandschap van de gehandicaptenzorg.

Daarnaast is de leefgroep gebouwd volgens eigentijdse normen waaraan de hulpverlening vandaag in onze visie moet voldoen:

 • Allemaal ruime individuele kamers die meer zijn dan een slaapkamer
 • Per kamer is er een sanitaire cel voorzien om in alle rust het badkamermoment te kunnen laten plaatsvinden;
 • Er is geïnvesteerd in meubilair trendzettend voor de zorg zodat de leefgroepomgeving een aangename, dynamische verblijfplaats wordt;
 • De nieuwbouw is opgetrokken in eigentijdse architectuur met oog voor verfijning;
 • Op wandelafstand van het centrum van Schilde;

Kom gerust langs op vrijdag 22 juni tussen 14u en 20u tijdens onze feestelijke opening om zelf deze nieuwe eigentijdse leefgroep te bekijken en de dynamiek te ervaren! Lees hier de uitnodiging.

Graag uiterlijk 1 juni je aanwezigheid bevestigen via www.dennenhof.org. Tot dan!

‘Het Dorpspunt’ in de verre Westhoek wint ‘De Megafoon’ editie 2018 

Bekroning van een vernieuwend en verbindend dorpsproject 
‘Het Dorpspunt’ in Beveren aan de Ijzer is een initiatief van de vzw De Lovie, die jongeren en volwassenen met een verstandelijke beperking ondersteunt, in dialoog met andere partners. Het project werd op 22 februari 2018 bekroond met ‘De Megafoon’, een onderscheiding en een prijs van 15000 € die de vzw Oikonde Leuven jaarlijks toekent aan een welzijnsproject dat met de steun van vrijwilligers op een bijzondere wijze bijdraagt aan een meer betrokken en zorgzame samenleving.  

Uit 38 enthousiaste inzendingen werd ‘Het Dorpspunt’ als winnaar gekozen.  
Het oordeel van de jury luidt als volgt: 
Door het opzetten van een  buurtwinkel, een mobiliteitsknooppunt en een ontmoetingsplek met sociale en dienstverlenende functie  wordt er een brug gebouwd tussen verschillende groepen in de lokale gemeenschap. Door het leveren van diensten van wederzijdse steun allerhande, zoals ... Lees hier het volledige persbericht

 

Naar het Jaarboek armoede en sociale uitsluiting 2017

De maatschappelijke rol van de VK's in een nieuw wettelijk kleedje

De 6 vertrouwenscentra kindermishandeling vervullen reeds jaren een betekenisvolle maatschappelijke rol bij het detecteren en stopzetten van situaties van kindermishandeling. Het welzijn en de veiligheid van het kind staat steeds voorop. Hun multidisciplinaire teams bieden aanklampende, niet-justitiële hulp- en dienstverlening aan. Ze zorgen voor de effectieve sensibilisering van de samenleving voor de problematiek van kindermishandeling en de opbouw en verspreiding van kennis en deskundigheid over kindermishandeling en de aanpak ervan.  

Sedert 1 januari 2018 is een nieuw erkennings- en subsidiebesluit van de vertrouwenscentra kindermishandeling in werking getreden om de regelgeving in overeenstemming te brengen met de actuele werking van de centra en in het bijzonder met hun mandaat binnen integrale jeugdhulp. 

De volgende opdrachten kunnen worden onderscheiden:

1. Opdrachten inzake kindermishandeling:

 • het onderzoeken van meldingen van kindermishandeling en vermoedens van kindermishandeling op verzoek van om het even welke persoon of instelling
 • het verstrekken van gepaste jeugdhulpverlening aan minderjarige slachtoffers van kindermishandeling en hun gezin

2. Opdrachten met een maatschappelijke noodzaak:

 • op hun verzoek consult verlenen aan jeugdhulpaanbieders in verontrustende situaties waar er een vermoeden is dat het aanbieden van jeugdhulpverlening maatschappelijk noodzakelijk is
 • bij een aanmelding door jeugdhulpaanbieders of na een kennisgeving door het openbaar ministerie, door de minderjarige, zijn ouders of  opvoedingsverantwoordelijken, zijn vertrouwenspersoon of door een dienstverlener, verontrustende situaties onderzoeken en opvolgen
 • aan de jeugdmagistraten de waarborg verlenen dat daadwerkelijk onderzoek en jeugdhulpverlening wordt verleend in verontrustende situaties aan minderjarigen, hun ouders en hun opvoedingsverantwoordelijken, in het belang van de minderjarige
 • bij een verontrustende situatie de minderjarige doorverwijzen naar het openbaar ministerie

3. Verder organiseren ze

 • een chat-lijn zodat minderjarigen anoniem een vertrouwelijk gesprek kunnen voeren als ze vragen hebben over seksueel misbruik, seksueel worden lastiggevallen of geconfronteerd worden met verbaal of fysiek geweld (nupraatikerover.be)
 • samen met  de CAW’s  meldpunten 'Geweld, Misbruik en Kindermishandeling' (1712)

Om de werking van de vertrouwenscentra te ondersteunen en te ontwikkelen werd tevens een partnerorganisatie opgericht, met name het Vlaams ExpertiseCentrum Kindermishandeling (VECK). Deze partnerorganisatie draagt bij tot de sensibilisering van de samenleving voor de problematiek van kindermishandeling en zal jeugdhulpaanbieders inhoudelijk en praktijkgericht bijstaan met het oog op een gepaste omgang met kindermishandeling.

Meer informatie over de vertrouwenscentra kindermishandeling (werking, adressen, …) vind je hier.

‘Tijd voor sociaal beleid’ - Jaarboek armoede en sociale uitsluiting 2017

Op woensdag 6 december 2017 stelde Oases zijn nieuwe Jaarboek Armoede en Sociale Uitsluiting 2017 voor. Het jaarboek start met het gegeven dat armoede in België nog steeds hoog is. Daarbij stelt men vast dat er lokale verschillen zijn in het armoedecijfer, onder andere te verklaren door lokale variaties in bestuurskracht. Met de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 in het vooruitzicht dringt een uitgebreide reflectie over de rol van het lokale beleid in de strijd tegen armoede zich op. Het jaarboek 2017 bundelt dan ook een bonte verzameling van bijdragen over lokaal sociaal beleid. Het verkent bezorgdheden en opportuniteiten en duidt recente veranderingen. Het focust op de bestuurskracht van lokale besturen, samenwerking in netwerken, vermarkting en participatie van mensen in armoede.

Het gehele jaarboek kan je downloaden op: www.uantwerpen.be/nl/onderzoeksgroep/oases/jaarboek/

Nupraatikerover.be

De website www.nupraatikerover.be is een initiatief van de vertrouwenscentra kindermishandeling. Minderjarigen kunnen zo anoniem een vertrouwelijk chatgesprek voeren met een gespecialiseerde  medewerker als ze vragen hebben over seksueel misbruik, seksueel worden lastiggevallen of geconfronteerd worden met verbaal of fysiek geweld.

Om deze laagdrempelige toegang tot de hulp- en dienstverlening van de vertrouwenscentra ruimer bekend te maken, worden verschillende de acties opgezet. Nupraatikerover participeert dit jaar aan de Warmste Week van Stubru. Daarnaast zal de chat via de “Help ons helpen”-campagne op 20 november 2017 (Internationale Dag van de Rechten van het Kind) extra onder de aandacht worden gebracht. Je kan deze actie steunen door mee te doen aan de Thunderclap (maar dan dien je wel een facebook-of twitteraccount te hebben) of door nu alvast ruchtbaarheid te geven aan het initiatief via jullie eigen kanalen: website, facebook, twitter, mailing (zie onderaan), etc … Meer informatie en ook inschrijven kan je via de link. Vanzelfsprekend kunnen jullie deze link ook delen. 

AGRESSIE? SPEEL EROP IN! – Dé Finale

Donderdag 14 december 2017,  9.00u – 16.30u, Brabanthal - Leuven

In 2015 startte de Icoba-campagne ‘Agressie? Speel erop in!’. Vier thema’s werden expliciet belicht: agressie bespreken, er gepast op reageren, brokken – materieel  of relationeel – herstellen en incidenten opvolgen om er uit te leren. Tijdens de finale zie je wat twee jaar campagne oplevert. Kom kijken, luisteren en vooral zelf ervaren. Maak kennis met de agressiescan, het agressiespel, de sorrybox 2.0., de Ivan-tool en de tool VBM: Bouwen aan afbouw. 

Inschrijven kan vanaf eind oktober op www.agressiespeeleropin.be

De special FOKUS Optimale Zorg bij Knack begin oktober gemist?

Een online versie vind je op de issuu page van Smart Media: 

https://issuu.com/smartmediabelgium/docs/fokusoptimalezorg_okt17

Kijk zeker even op pagina 18, waar we de werking naar jongeren toe van het CAW in de verf zetten. 

Kinderopvang eist beloofde subsidies

Het beloofde GROEIPAD voor de subsidies kinderopvang blijft uit, hierdoor komt de financiële leefbaarheid van de organisatoren kinderopvang onder zware druk.

Zij tonen dagelijks hun engagement om kwaliteitsvolle opvang aan te bieden, ondanks vaak moeilijke marktposities en afnemende financiële mogelijkheden. De Vlaamse overheid toont slechts stilzwijgen.  We vragen daarom aan de Vlaamse regering en Minister van Welzijn Jo Vandeurzen om de gemaakte beloftes na te komen en werk te maken van het beloofde financiële groeipad. We willen niet inboeten op kwaliteit en onze opvang leefbaar houden in het belang van ons personeel en de dienstverlening aan de gezinnen.  

In 2018 willen we tenminste de eerstvolgende stap kunnen maken naar het sectorale minimumloon voor alle kinderbegeleiders en in 2020 een gelijke behandeling van alle IKT opvang!

Een campagne die werd opgezet door enkele lokale organisatoren kinderopvang, gesteund door SOM de federatie van sociale ondernemingen vzw en enkele collega's. 

Lees het artikel Kinderopvang eist beloofde subsidies dat vandaag in De Morgen hierover verscheen.

Organisatoren kinderopvang slaan alarm

BETAALBAARHEID & KWALITEIT kinderopvang in het gedrang.

Vlaamse Regering kom uw beloftes na! 

In 2014 kreeg de kinderopvang in Vlaanderen nieuwe regelgeving bij het decreet Opvang van Baby’s en Peuters. Het doel van dit decreet is om te komen tot kwaliteitsvolle opvang, voldoende opvangplaatsen, toegankelijk voor iedereen. De opvang moet zowel betaalbaar zijn voor de ouders als financieel (over)leefbaar voor de organisatoren van de opvang. Het beloofde GROEIPAD voor de subsidies kinderopvang blijft uit, financiële leefbaarheid organisatoren kinderopvang onder zware druk. Er is een nieuw, trapsgewijs subsidiesysteem uitgewerkt, waarbij is afgesproken dat... LEES VERDER (actiegroep 'groeipad 2020')

De Megafoon: 2de editie!

Voor het tweede jaar op rij reikt Oikonde Leuven in 2018 ‘De Megafoon’ uit: een financiële ondersteuning voor initiatieven die het welzijn van kwetsbare mensen maar ook in de brede samenleving willen bevorderen.  En die dat willen realiseren ook met vrijwilligers of andere niet-professionelen. De eerste prijs bedraagt 15000 EUR, de tweede en derde telkens 2500 EUR. De gekozen initiatieven krijgen bovendien een stevige ‘megafoon’ in de media, zodat de inspiratie uitdeint.

Over het ontstaan van ‘De Megafoon’:  Toen Oikonde Leuven op 1 januari 2014  bij decreet opging in een nieuw provinciaal geheel, viel haar tijdschrift direct weg (terwijl voor Oikonde sensibilisering en meebouwen aan een zorgzame samenleving een evidente opdracht was voor het welzijnswerk) en dreigde ook haar missie en inspiratie te verdampen. Daarom stak een aantal mensen de voorbije twee jaar de koppen bij mekaar. In eerste instantie wordt een jaarlijkse Oikondeprijs ‘De Megafoon’ uitgereikt. In een volgende fase wil Oikonde een Denktank oprichten rond Welzijn, die zich ook naar het vormingswerk, de profit sector en de ruime samenleving zou richten:  Omdat Welzijn geen patent is van professionelen en integendeel een zaak van alle burgers.  In de eerste editie van De Megafoon werd door 46 geëngageerde en zorgzame initiatieven een dossier ingediend. De Ruimte Vaart, Het Ventiel en Auxilia werden de eerste laureaten.

Op 22 februari 2018 zal voor de tweede keer De Megafoon uitgereikt worden, en uiterlijk op 9 oktober 2017 moeten hiervoor de kandidaturen ingediend zijn.  

Op de website van Oikonde Leuven is alle verdere info m.b.t. De Megafoon te vinden.