Login

Barema's

Aangemelde leden kunnen de loonbarema’s en gedetailleerde kostprijsberekening raadplegen.

SOM biedt u hier de correcte loonbarema's van verscheidene socialprofitsectoren. De barema's zijn steeds up-to-date en de indexaanpassingen worden direct in de loongegevens verwerkt.

Door op onderstaande linken te klikken, krijgt u toegang tot de loonbarema's van het 

 • Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Vlaamse Gemeenschap (319.01) – loonbarema's van toepassing vanaf 1 september 2019
   
 • Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap of door de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de sociale werkplaatsen erkend en/of gesubsidieerd door de Vlaamse gemeenschap (327.01) - Sociale Werkplaatsen:
 • omkaderingspersoneel: loonbarema's van toepassing vanaf 1 oktober 2018
 • doelgroepwerknemers: loonbarema's van toepassing vanaf 1 januari 2019
   
 • Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten (330)
  • diensten voor thuisverpleging, revalidatiecentra, initiatieven voor beschut wonen, wijkgezondheidscentra, privé-ziekenhuizen, psychiatrische verzorgingstehuizen, forensisch psychiatrische centra en andere federale en geregionaliseerde gezondheidssectorenloonbarema's van toepassing vanaf 1 september 2018 en dit voor de werknemers die NIET onder de toepassing van de functieclassificatie (IFIC) vallen (CAO van 11/12/2017 betreffende de invoering van een nieuw loonmodel voor de federale gezondheidsdiensten | registratienummer 144333/CO/330)
  • diensten voor thuisverpleging, wijkgezondheidscentra, privé-ziekenhuizen, forensisch psychiatrische centra en andere federale gezondheidssectoren waarvan de werknemers WEL onder de toepassing van de functieclassificatie (IFIC) vallen (CAO van 11/12/2017 betreffende de invoering van een nieuw loonmodel voor de federale gezondheidsdiensten | registratienummer 144333/CO/330): via deze link bekomt u de gedetailleerde handleiding, de geïndexeerde doelbarema's en de aangepaste baremacalculator van toepassing vanaf 1 september 2018.
  • externe diensten voor preventie en bescherming op het werk: loonbarema's van toepassing vanaf 1 december 2019
  • residuaire sectoren (sectoren waarvoor geen specifieke loonCAO werd afgesloten): loonbarema's van toepassing vanaf 1 december 2019
    
 • Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector (331):
  • kinderopvang trap 2A: loonbarema's van toepassing vanaf 1 oktober 2018 (1 oktober 2019 voor wat betreft de eindejaarspremie en barema MV1bis)
  • kinderopvang trap 2B: loonbarema's van toepassing vanaf 1 december 2018 (met aangepast barema MV1bis m.i.v. 01/10/2019).
  • kinderopvang trap 1: gecorrigeerde loonbarema's van toepassing vanaf 1 september 2018
  • centra geestelijke gezondheidszorg: loonbarema's van toepassing vanaf 1 oktober 2018
  • gezondheidspromotie en preventie, vertrouwenscentra kindermishandeling en tele-onthaal: loonbarema's van toepassing vanaf 1 oktober 2018

De forfaitaire kilometervergoeding voor dienstverplaatsingen bedraagt 0,3653 euro tijdens de periode van 1 juli 2019 tot 30 juni 2020.

Ingelogde leden zien hier links naar de loonbarema’s en gedetailleerde kostprijsberekening.