Login

CAO's

Aangesloten leden kunnen de bundeling van alle toepasselijke CAO’s in de paritaire (sub)comités 319.01, 327.01, 330 , 331 en 337 hier raadplegen.

Collectieve arbeidsovereenkomsten (CAO's) worden afgesloten in paritaire comités of subcomités.

Klik hier voor een overzicht van alle paritaire (sub)comités en hun bevoegdheidsgebied.

Klik hieronder voor de CAO's neergelegd in de betreffende paritaire comités of subcomités vanaf 1 januari 1999.

  • Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten (319)
  • Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Vlaamse Gemeenschap (319.01)
  • Paritair Comité voor de beschutte werkplaatsen en de sociale werkplaatsen (327)
  • Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap of door de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de sociale werkplaatsen erkend en/of gesubsidieerd door de Vlaamse gemeenschap (327.01)
  • Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten (305-305.02) (330
  • Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector (305-305.02) (331
  • Paritair Comité voor de Non-profitsector (337)

Ingelogde leden zien hieronder links naar de respectieve CAO bundels.