Login

Persberichten

Week van de buitenschoolse kinderopvang, 22 tot 26 oktober 2018

Geen “applaus” voor Vlaams beleid buitenschoolse kinderopvang

De buitenschoolse kinderopvang viert elk jaar feest. In de week van 22 tot 26 oktober 2018 zetten honderden locaties buitenschoolse kinderopvang de deuren open en de schijnwerpers aan. Dit jaar staan de podiumkunsten centraal, onder de noemer ‘applaus’. Applaus is het eten van de kunstenaar en in elk kind schuilt een artistiek talent. We dagen de kinderen (en de kinderbegeleiders) uit om tijdens de week van de buitenschoolse opvang hun artistiek podiumtalent te ontdekken en te laten zien: danssterren, zangers, goochelaars en acteurs zullen de opvang bevolken. Hier lees je het volledige persbericht.

Engagementsverklaring samenwerking lokale besturen en kinderopvang

Het is bijna 14 oktober, de dag om in het stemlokaal onze voorkeur aan te geven voor de lokale favorieten. Ook een goede en toegankelijke kinderopvang is voor heel wat inwoners van groot belan
Daarom heeft SOM, samen met de koepelorganisaties VVSG, UnieKO , VWV en de Federatie Kinderopvang, het initiatief genomen om een engagementsverklaring op te stellen waarmee we het belang onderschrijven van een goede samenwerking tussen organisatoren kinderopvang en lokale besturen. 

Meer weten?  Lees de persmededeling

Persmededeling van 10 oktober 2018

SOM keurt Vlaams sociaal akkoord goed

Op 8 juni 2018 ondertekende SOM de federatie van sociale ondernemingen vzw samen met de Vlaamse regering en de andere sociale partners een nieuw Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de social profit (VIA 5). 

SOM is zeer verheugd dat een lange en moeizame onderhandelingsperiode kan afgesloten worden met een evenwichtig sociaal akkoord voor onze sectoren gezondheid, welzijn, werk en wonen.  Meer weten?  Lees de persmededeling

Persmededeling van 8 juni 2018

Kinderopvang: een kleine wereld vol grote regels

De Gezinsbond en Caritas concludeerden onlangs uit een (beperkte) bevraging dat de Vlaamse kinderopvang te duur en te complex is voor kwetsbare gezinnen.
Elk kind in Vlaanderen zou een zelfde kans moeten hebben op een warme plek in de kinderopvang. Absoluut. Maar waarom is de praktijk anders?   
SOM de werkgeversfederatie voor de social profit maakt enkele kanttekeningen.

Persmededeling van 5 juni 2018

Knelpunten in PVB voor kinderen en jongeren

SOM de federatie van sociale ondernemingen vzw pleit voor een proefproject met het persoonsvolgend budget (PVB) voor kinderen en jongeren met een beperking.
Want bij de recente invoering van dit vrij te besteden budget voor volwassenen met een beperking kwamen er heel wat kinderziektes naar boven. SOM erkent de vraag naar meer keuzevrijheid in de besteding van het persoonsvolgend budget voor jongeren met een beperking maar vraagt eerst... Lees verder in het persbericht   

We hopen dat u hier de nodige aandacht aan wilt schenken via de uw beschikbare kanalen. 

Persbericht van 4 december 2017

Week van de buitenschoolse kinderopvang van 23 tot 27 oktober 2017

SOM maakt deel uit van het Platform Buitenschoolse opvang. Ook dit jaar weer maakte het platform werk van een week vol ideeën en inspiratie. Naar goede traditie is de maand oktober een feestmaand in de buitenschoolse kinderopvang. Van 23 tot 27 oktober vindt de 17de editie van de Week van de Buitenschoolse Kinderopvang plaats. Dit jaar  dansen de lettertjes voor onze ogen. LETTERPRET staat voorop!” 

Meer hierover lees je in het persbericht van 19 oktober 2017

Vrije plaatsen maar geen budget

SOM de federatie van sociale ondernemingen vzw deelt de bezorgdheid over de lange wachttijden voor het persoonsvolgend budget voor personen met een handicap.  Het systeem van de persoonsvolgende financiering is prima maar de overheid voorziet er op dit moment niet genoeg middelen voor. 

Hier vind je de persmededeling van 4 oktober 2017

SOM kiest Jozef De Witte als voorzitter 

Vandaag heeft SOM de federatie van sociale ondernemingen vzw, de pluralistische werkgeversorganisatie van de social profit, Jozef De Witte aangeduid als haar nieuwe voorzitter.

Jozef De Witte: "De agenda van SOM loopt parallel met die van Unia, waarvan ik tot mei 2015 directeur was. Het gaat om respect voor de mensenrechten en de waardigheid van elke mens."

Hier lees je het persbericht van 13 december 2016.

Sociale ondernemingen willen ondersteuning op maat voor personen met een handicap

De maatschappelijke context waarin de Vlaamse overheid zorg en ondersteuning voor personen met een handicap organiseert, evolueert snel. De centrale trend is het versterken van de zorg- en ondersteuningsregie door de persoon met een handicap zelf en zijn omgeving, zodat die zorg op maat krijgt in een maximaal inclusieve samenleving. Door de persoonsvolgende financiering...

Hier lees je het volledige persbericht. (10 juni 2016)