Login

Sociale werkplaatsen

Een sociale werkplaats stelt mensen tewerk die gedurende lange tijd geen job vonden in een regulier bedrijf.

Ze worden intensief begeleid in hun specifieke taken die ontwikkeld zijn naar hun eigen vermogen en kwaliteiten. Op die manier vinden ze in de sociale werkplaats niet alleen een baan en een inkomen, maar ook terug zelfvertrouwen en een gevoel van eigenwaarde. Sociale werkplaatsen geven mensen opnieuw zin, een plaats in de maatschappij, maar ook goesting in het leven. Wilt u van de diensten van een sociale werkplaats gebruik maken, dan krijgt u niet alleen degelijk en kwalitatief werk afgeleverd. U krijgt ook de voldoening van een hartverwarmend sociaal engagement.

Samenwerkingsverband Sociale Tewerkstelling (SST) vzw is de koepel van de sociale werkplaatsen en arbeidszorgcentra in Vlaanderen.

SST wil volwaardige en duurzame jobs creëren voor iedereen die nood heeft aan extra en intensievere ondersteuning, zonder enige vorm van discriminatie, via het uitbouwen van professionele ondernemingen.

SST wil dit realiseren door beleidsbeïnvloedend te werken en door een maatschappelijk draagvlak te creëren voor sociale tewerkstelling als volwaardige en duurzame tewerkstelling.

Meer informatie vindt u op de website