Login

Tele-onthaal

Tele-Onthaal is erkend als Centrum Algemeen Welzijnswerk en biedt telefonische en online hulp aan iedereen die nood heeft aan een helpend gesprek.

De hulpverlening van Tele-Onthaal heeft een lage drempel gekenmerkt door permanente bereikbaarheid, het werken met vrijwilligers en anonimiteit. De hulp wordt geboden door anonieme vrijwilligers die opgeleid en verder begeleid worden door beroepskrachten. Op die manier staat Tele-Onthaal garant voor de kwaliteit van de aangeboden hulp.

In elke Vlaamse Provincie is er een Tele-Onthaaldienst. De 5 Vlaamse Tele-Onthaaldiensten werken samen binnen de Federatie van Tele-Onthaaldiensten.

Meer informatie over de werking van Tele-Onthaaldiensten en de Federatie van Tele-Onthaaldiensten vindt u op Tele-Onthaal.

Links

Tele-Onthaal