Login

Ouderenzorg

Ouderenzorg vormt samen met thuiszorg een heel aanbod van zorgverlening op de plaats waar de gebruiker en bewoner woont, hetzij thuis, hetzij in een voorziening.

Ouderenzorg  is er voor senioren die omwille van fysieke, psychische of sociale redenen kiezen voor een tijdelijk of permanent verblijf in een collectieve woonvorm.

Voorbeelden van residentiële ouderenvoorzieningen zijn woonzorgcentra, centra voor kortverblijf, dagverzorgingscentra, dagverzorgingscentra voor palliatieve verzorging, serviceflatgebouwen & woningcomplexen met dienstverlening en groepen van assistentiewoningen.