Login

Gezondheidspromotie en preventie

Organisaties in de gezondheidspromotie & preventie nemen initiatieven om de gezondheid te bevorderen, bepaalde ziektes of aandoeningen te voorkomen of gevolgen ervan te beperken.

De wet van 21 november 2003 over het preventieve gezondheidsbeleid heeft als doel de volksgezondheid te verbeteren. Meer bepaald wil het gezondheidswinst behalen op Vlaams bevolkingsniveau. Zo wil ze bijdragen tot een verhoging van de levenskwaliteit.

In uitvoering van dit preventiedecreet ondersteunen partnerorganisaties zoals de Diabetesliga, SENSOA, VAD, het Vlaams Instituut Gezond Leven, de Logo’s en organisaties met terreinwerking zoals Ghapro om in Vlaanderen de gezondheid te bevorderen en bepaalde ziektes of aandoeningen te voorkomen of de gevolgen ervan te beperken.