Login

Abortuscentra

Abortuscentra bieden medisch deskundige en psychosociale begeleiding aan vrouwen die geconfronteerd worden met een ongewenste zwangerschap. 

In 2000, tien jaar na de legalisering van abortus in België, werd de Centrale Coördinatie van de Nederlandstalige Abortuscentra opgericht. Ondertussen kreeg het de naam LUNA vzw (Unie Nederlandstalige Abortuscentra). Deze overkoepelende vzw coördineert de werking en acties van de Nederlandstalige abortuscentra, versterkt de onderlinge solidariteit en biedt de aangesloten centra alle mogelijke ondersteuning. Regelmatig overleg, intervisies, studiedagen voor het personeel, een gemeenschappelijke folder en deze website vormen een gemeenschappelijk platform voor en van alle centra.

Uiteraard kan u voor raad en daad ook steeds terecht bij een van de aangesloten centra. LUNA zorgt voor deskundige begeleiding van elke patiënt, gaande van de eerste afspraak tot de specifieke nazorg.

Meer informatie over de werking van de abortuscentra en LUNA vindt u op www.abortus.be

Links
abortus.be