Login

Projectgroep Huisvesting

Alle aspecten van infrastructuur in de ondersteuning van personen met een beperking zitten in de focus van deze projectgroep. De splitsing van woon- en leefkosten verandert niet alleen het ondernemerschap van zorgverleners, ook de positie van de cliënt wijzigt grondig. Betaalbaarheid voor de aanbieder en de huurder, subsidiering van huisvesting (sociale huisvesting, vipa, …),  woonkosten enz staan op de agenda.

De projectgroep inventariseert knelpunten, zorgt voor verspreiding van knowhow en formuleert voorstellen met betrekking tot het thema wonen in relatie tot de zorgvernieuwing.

 

Voorzitter: Riet Konings

Facilitator staf: Bert Van Rumst

Meer weten: PG.Huisvesting@som.be