Login

projectgroep kostprijsberekening

De nieuwe persoonsvolgende financiering stelt de aanbieders van ondersteuning voor nieuwe uitdagingen op financieel vlak. De dagprijsfinanciering is verdwenen en zorg en ondersteuning zal individueel gefactureerd worden het zij aan de subsidiërende overheid via Voucher hetzij aan de gebruiker in Cash.

De werkgroep buigt zich over de nieuwe financiering, onderzoekt welke producten worden aangeboden en hoe de kostprijs van die producten tot stand komt.

Finale ambitie is een tool te ontwikkelen die zorgaanbieder instaat brengt hun kosten en de kostprijs op een evenwichtige wijze in kaart en in rekening te brengen.

 

Facilitator staf: Bert Van Rumst

Meer weten: PG.kostprijs@som.be