Login

Projectgroep Kwaliteit

De Projectgroep Kwaliteit volgt de beleidsprocessen m.b.t. kwaliteit. De groep functioneert als intervisiegroep.  

De bijeenkomsten worden halfjaarlijks georganiseerd en zijn thematisch.

 

Voorzitter: Pieter Loeckx

Facilitatoren staf: Bert Van Rumst en Elke Vande Velde

Meer weten: PG.Q@som.be