Login

Projectgroep Kwaliteit

De Projectgroep Kwaliteit volgde de beleidsprocessen m.b.t. kwaliteit in de sector PmH op.  De (gesloten) groep functioneerde als intervisiegroep.  Later werd dit opengetrokken naar alle leden. In 2017 ontstond de idee deze groep verder open te trekken naar een Intersectorale Werkgroep Kwaliteit.

Meer weten: PG.Q@som.be