Login

Projectgroep 2015

De sector voor personen met een handicap is in volle transitie. Het VN verdrag, de Perspectiefnota 2020, de integrale jeugdhulp, het decreet persoonsvolgende financiering, tendenzen inzake sociaal ondernemerschap, rechtstreeks toegankelijke hulp,… stellen de zorgaanbieders voor heel wat nieuwe uitdagingen en vraagstukken. Binnen de projectgroep zetten we de beleidsintenties en-evoluties inzake de niet rechstreeks toegankelijke zorg en ondersteuning volop op de agenda. Leden die dit wensen kunnen op deze wijze particperen aan het de vernieuwing van het zorglandschap. De projectgroep heeft daarbij niet alleen oog voor de tot standkoming van werkbare financiering en regelgeving, maar ook voor de implementatie daarvan in de praktijk. Deze projectgroep komt maandelijks samen.

 

Voorzitter: Dhr Benny Biets

Facilitators staf: Bert Van Rumst en Elke Vande Velde

Directie: Luc Jaminé

Meer weten: PG.2015@som.be