Login

Werkgroep Gezinsopvang

De Werkgroep Gezinsopvang bestaat uit leden van SOM die actief zijn in de gezinsopvang. De leden komen tweemaal per jaar samen om standpunten voor de gezinsopvang voor te bereiden, om knelpunten in regelgeving en werking te bespreken en projecten op te volgen.