Login

Werkgroep Zelfstandigen (groepsopvang)

Hoewel de term ‘zelfstandigen’ in de kinderopvang officieel niet meer bestaat; iedereen valt immers onder de noemer ‘aanbieder van vergunde opvang’, noemen we de particuliere initiatieven -veelal gesitueerd in subsidietrap 1 of 2B-  nog zo.  Deze Werkgroep Zelfstandigen komt tweemaal per jaar bij elkaar. In de Werkgroep Zelfstandigen worden standpunten voorbereid, knelpunten besproken en het sociaal overleg in PC 331 teruggekoppeld. Dit alles specifiek afgestemd op de situatie van de zelfstandige sociaal ondernemers in de kinderopvang.