Login

Beleidsgroep Kinderopvang

Elk SOM lid kinderopvang kan zich kandidaat stellen voor de Beleidsgroep Kinderopvang.

De Beleidsgroep Kinderopvang is een gevarieerde vertegenwoordiging van de SOM leden kinderopvang. De leden geven input voor beleidsontwikkeling binnen SOM zowel op sectoraal als intersectoraal niveau. Leden kunnen mandateringen voor SOM opnemen in extern overleg.

De Beleidsgroep kinderopvang heeft beslissingsbevoegdheid om standpunten in te nemen ten aanzien van overheidsbeleid, werkgeverschap en sociaal ondernemerschap.

De Beleidsgroep Kinderopvang bereidt de Werkgroep Kinderopvang voor. Er wordt maandelijks vergaderd op maandag of dinsdag met uitzondering van juli/augustus.