Login

De werkgroep relaties kreeg in 2017 de opdracht een strategische sectorvisie te ontwikkelen over de rol en positie van de CAW in het kader van relaties en het ganse continuüm van preventie tot curatie bij problematische relaties/scheidingen. Dit resulteerde in een actiefiche Relaties met acties die in 2018 verder worden geïmplementeerd.