Login

De werkgroep welzijn & justitie focust op de relatie tussen welzijn en justitie. De werkgroep behandelt alle aspecten van het aanbod van CAW’s voor justitiecliënten, daders, slachtoffers en de problematiek van misbruik en geweld. Dit in relatie tot de actoren in het domein van justitie (magistraten, justitiehuizen, PSD,...) en het veiligheidsbeleid (politie, lokale overheden,...).