Login

De werkgroep thuisloosheid en wonen behandelt de aanpak van thuisloosheid en woonproblemen. Dat gaat zowel over het aanbod van de CAW’s rond dit thema, als over de intersectorale aanpak. De werkgroep besteedt bijzondere aandacht aan de relatie wonen-welzijn.