Login

De werkgroep kwaliteit werkt aan een gemeenschappelijke visie over alle aspecten van kwaliteitszorg en kwaliteit van zorg. Ze legt daarvoor ook gedeelde afspraken vast. De werkgroep behandelt alle materie die repercussies heeft op het CAW beleid en omgekeerd.