Login

Deze werkgroep is verantwoordelijk voor het beheer van het elektronisch dossier dat door alle CAW's gebruikt wordt om de registratie te doen van de cliënten. De werkgroep neemt beslissingen over alle aspecten van het we-dossier. Het we-dossier wordt zo gelijkvormig mogelijk gemaakt en houdt het oog op een optimale hulp- en dienstverlening in elk CAW.