Login

Een nieuw jaar, nieuwe kansen, nieuwe uitdagingen, … SOM vliegt er alvast met veel energie en plezier in en start ineens met een aantal nieuwigheden!

We hebben in 2019 een aantal experimenten uitgevoerd met het samenbrengen van leden rond intersectorale thema’s. We evalueerden en willen dit graag op structurele wijze en meer doorgedreven inbouwen in onze dagelijkse werking. We voelen de noodzaak hiervan zowel bij leden van SOM als in de verschillende beleidsorganen waar we een mandaat in opnemen om jullie te vertegenwoordigen. Om dit te bereiken starten we dit jaar met een andere manier van interne besluitvorming.

We organiseren ‘open beleidsgroepen’. Dit wilt zeggen dat we onze gemandateerde beleidsgroepen vervangen door beleidsgroepen waar alle leden kunnen aansluiten. We gaan ervan uit dat veel sectorale thema’s ook interessant kunnen zijn voor andere leden, zowel voor de belangenbehartiging als voor individuele organisaties.

We sluiten de dag steeds af met een intersectorale beleidsgroep waar input wordt gevraagd over een beleidsthema waar input voor vereist is.